Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,7 prosent fra juni til juli i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 2,9 prosent fra mai til juni, melder SSB.Ifølge TDN Direkt var det ventet en økning på 1,1 prosent.Dagligvarehandel og butikkhandel med klær bidro særlig til økningen i det sesongjusterte omsetningsvolumet fra juni til juli i år. Butikker med salg av møbler hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet i samme periode.Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,9 prosent i perioden mai-juli 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.Før tallene ble sluppet skrev Nordea Markets' Erik Bruce følgende i morgenrapporten:«Vi tipper den blir relativt svak på grunna av sommervarmen og vil uansett ikke legge noe vekt på tallet. Mer spennende bli forbrukstallene ut over høsten. Høye energipriser (særlig strøm) har trukket inn bra med kjøpekraft og skal vi tro forward prisen kommer prisene til å holde seg høye en stund. Men husk veksten i prisene er en midlertidig sak. Prisøkningene stopper trolig opp etterhvert og skal vi tro forwardprisene kommer vi til så se bra fall i strømprisene utover i 2019 og 2020»