Antall sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 163.000 personer i august, viser tall fra ADP Employer Services.Konsensus pekte ifølge  mot 190.000 nye jobber.Månedens viktigsteADP-tallene blir sett på som en viktig indikator for utviklingen i de offisielle arbeidsmarkedstallene, «non-farm payrolls», som publiseres i morgen.Konsensus før arbeidsmarkedsrapporten er ifølge vår makrokalender at 180.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i august. Det vil i så fall være opp fra 157.000 i juli.Ledighetsraten ventes uendret på 3,9 prosent.