Rundt 330.000 tonn med mikroplast blir sluppet ut i miljøet hvert år, viser en tysk studie.Den største synderen er dekkindustrien, sier studien fra forskningsorganisasjonen Fraunhofer Society. Mikroplast er mikroskopiske plastbiter som ikke brytes på mange år, og som skader legemer og vev som tar dem opp i seg.Mikroplast kommer fra slitasje og bruk av dekk på ulike typer maskiner, fly, sykler og alle andre farkoster eller redskaper som bruker gummi. Også kloakkrenseanlegg og byggeplasser slipper ut mye mikroplast.– Vi må anta at mikroplast allerede er overalt i våre omgivelser, sier Lenadra Hamann, en av forskerne bak rapporten.(©NTB)