AF Gruppen sikrer seg mer jobb

AF Gruppen blir nå hovedentreprenør for et nytt prosjekt i Sverige.

Älmhult kommune har utnevnt AF Gruppen til hovedentreprenør for ombyggingen og utvidelsen av Älmhults vannverk, opplyses det i en melding."Kommunen vokser og tiltakene skal sikre den framtidige tilførselen av drikkevann", heter det i meldingen. Oppdraget til AF Gruppen består i å oppføre et nytt prosessbygg og et nytt personalbygg, samt å totalrenovere det eksisterende prosessbygget. Det nye anlegget er ventet å være i full drift høsten 2021. Hovedentreprisen beløpes ifølge meldingen til 144 millioner svenske kroner, eksklusive opsjoner, og inkluderer grunn- og fundamenteringsarbeider, byggearbeider, maskinarbeider, styrings- og programmeringsarbeider, rørarbeider og ventilasjonsarbeider.