DNB Markets: Solid vekst i økonomien

Meglerhuset likte dagens BNP-tall.

SSB la i dag frem månedlige BNP-tall for første gang , og disse viste en vekst på 0,2 prosent fra juni til juli.Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets karakteriserer BNP-veksten i fastlandsøkonomien som solid.- 3-måneders glidende gjennomsnitt tok seg opp fra juni til juli. Vi hadde ventet et noen svakere tall i juli, grunnet et ventet fall privat konsum (som viste seg å være riktig), men et solid løft i bruttoinvesteringene løftet veksten. Totalt sett støtter disse tallene en renteøkning i september, skriver hun.Strøm Fjære anerkjenner at månedlige observasjoner vanligvis er mer volatile, og at juli-økningen bør tolkes med noe varsomhet.- 3-måneders glidende gjennomsnitt bør være en god indikasjon på momentum i økonomien. Vi tror Norges Banks regionale nettverk-rapport (slippes klokken 10:00 i dag, les om forventningene her) vil være enda viktigere for Norges Banks syn på kapasitetsutnyttelse, fortsetter hun.