Europeisk rentedom klar

Mario Draghi følger planen.

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten på null.Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.Dette er i tråd med konsensus.ECB venter at styringsrentene holder seg på dagens nivåer minst gjennom sommeren 2019, og i alle tilfeller så lenge som nødvendig for sikre at inflasjonen nærmer seg nivåer som er under, men nær, 2,0 prosent på mellomlang sikt.Følger planenSentralbanken skriver videre at den venter å holde dagens obligasjonskjøpsprogram på 30 milliarder euro i måneden frem til og med september (altså inneværende måned).Deretter er planen å redusere til 15 milliarder euro i måneden fra oktober til desember, før nettokjøpene ventes avsluttet ved utgangen av desember.ECB understreker at beslutningen om å avslutte programmet betinges av at innkommende nøkkeltall bekrefter inflasjonsutsiktene på mellomlang sikt.- Ingen grunn til å endreDNB Markets ventet på forhånd ingen endringer i politikken eller nye signaler på dette møtet. - ECB-sjef Mario, red. anm) Draghi & co. ga i sommer klare indikasjoner på at kjøpene av verdipapirer ville bli avsluttet ved årsskiftet. Det er neppe noe grunnlag for å endre den beslutningen nå. Likeledes signaliserte ECB at rentene tidligst vil bli satt opp neste høst. Det er heller ikke grunnlag for å justere det budskapet nå, skrev seniorøkonom Knut A. Magnussen i dagens morgenrapport fra meglerhuset.ECB venter en inflasjon i eurosonen på 1,7 prosent i både 2018, 2019, og 2020. Prognosene er uendret fra forrige oppdatering.Euroen svekker segEuroen har reagert med å svekke seg noe.EURUSD står i skrivende stund i 1,1620, mot 1,1631 like før rentedommen ble offentliggjort.Euroen svekker seg også mot norske kroner.EURNOK har gått fra 9,5797 til 9,5713 i samme periode.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også