Forsvaret bidrar ikke til kommersielle inntekter og betaler ikke nok for flyplasstjenester, mener Avinor. Ifølgefrykter Avinor-sjef Dag Falk-Petersen en ekstraregning fra Forsvaret på flere hundre millioner kroner. Når kostnadene øker, må inntektene økes. Regningen kan ende opp hos flyselskapene og flyplassbutikkene – og til slutt passasjerene, skriver avisen.I brevet fra Falk-Petersen til Samferdselsdepartementet står det at Forsvaret ønsker en «betydelig subsidiering» for sin virksomhet på Avinors sivile flyplasser, tar seg for godt betalt på egne flyplasser og tilpasser seg dårlig.Forsvarsdepartementets spesialrådgiver Birgitte Frisch har iføge DN følgende kommentar til kritikken om underveistjenester:– Forsvaret betaler for de tjenester de mottar fra Avinor. Avinor har et samfunnsansvar for å opprettholde et bredt utbygget lufthavnnett i Norge av hensyn til samlede nasjonale interesser, herunder sivil luftfart, luftambulanse, redningshelikoptertjenesten, politi og forsvar. Derfor er det også lagt til grunn at Avinor beholder de kommersielle inntektene fra i hovedsak noen få lufthavner som finansielt grunnlag for å kunne ivareta dette helhetlige ansvaret.