Grunneier Sir James Ramsay Gibson Maitland gjennomførte eksperimenter i dammer i Howietoun i nærheten av Sterling, som satte standarden for moderne fiskeoppdrett. Etter problemer med oversvømmelser eller frost, fant Sir Maitland et område hvor han hadde kontroll med vann og hvor han kunne opprettholde vanntilførsel også i tøffe vintermåneder. Han spesialiserte seg på oppdrett av laks og ørret, og leverte rogn og fisk på verdensbasis, skriver iLaks.Carl Warden i eiendomsmeglerfirmaet Bell Ingram er ansvarlig for salget. Han sier at anlegget, der området er på rundt 27 dekar, og som har en prislapp på 2,4 millioner kroner, har en «eksepsjonell karakter og et virkelig unikt design».- Land og bygninger tilbyr en eksepsjonell utviklingsmulighet. Hvis det kjøpes av noen som ivrer etter å komme i gang med prosjektet, og med riktig visjon, kan det gjenopprettes til noe virkelig bemerkelsesverdig. Det har et veldig stort potensiale, sier Warden, ifølge iLaks.I 1979 ble The Howietoun Fishery kjøpt av Universitetet i Stirling for å drive opplæring av studenter. Det er universitetet som nå har lagt anlegget ut for salg.