Kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, viste ifølge SSB en vekst på 5,8 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av august.I forrige 12-månedersperiode steg kredittindikatoren med 5,7 prosent.12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 5,7 prosent ved utgangen av måneden, sammenlignet med 5,8 prosent i juli.Bruttogjelden til ikke-finansielle foretak steg 6,3 prosent på 12 måneder, mot 5,9 prosent måneden før.For kommuneforvaltningen steg bruttogjelden 4,5 prosent, ned fra 4,8 prosent i juli.PengemengdenTolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,3 prosent fram til utgangen av august i år, opp fra 3,0 prosent måneden før, melder SSB.Husholdningenes pengemengdevekst var 5,3 prosent i samme periode, opp fra 5,0 prosent fram til utgangen av juli 2018.