Norge kan forby palmeoljediesel i kollektivtrafikk og andre offentlige innkjøp uten å komme på kant med internasjonale handelsregler, ifølge jurister.Det er advokatfirmaet DLA Piper som har  på oppdrag fra miljøorganisasjonene Regnskogfondet, ZERO og Stiftelsen Miljømerking Norge.Produksjon av palmeolje fører til at regnskog forsvinner og gir økte klimagassutslipp, ikke mindre, slik målet har vært når regjeringen har stilt krav om økt bruk av biodrivstoff. Stortinget har alt vedtatt å forby palmeolje i offentlige innkjøp, men regjeringens oppfølging har latt vente på seg.– Utredningen slår fast at det er fullt lovlig å stanse all bruk av palmeoljediesel til kollektivtrafikk og andre offentlige innkjøp. Dette må være en gladsak for regjeringen, som sier de vil fase ut bruken av palmeoljedrivstoff. Nå er det bare å sette i gang og få denne ballen i mål, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.Regjeringen har også fått utført en egen juridisk vurdering av spørsmålet, men klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har så langt ikke villet gå ut med hva konklusjonen er.– Jeg vil informere Stortinget på egnet måte når det er konkludert i saken. Da vil også rapporten bli offentlig, skrev Elvestuen Stortinget før helgen.– Det er en kjensgjerning at biodrivstoff basert på palmeolje er verre enn fossilt drivstoff. Det haster å få en slutt på dette, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.I 2017 ble det solgt 317 millioner liter palmeoljediesel til bruk i norsk veitrafikk, ifølge Regnskogfondet.(©NTB)