Katharina Andresens formue falt med 900 millioner

Ferd-arving Katharina Andresens formue krympet betraktelig i 2017.

Næringsliv

(Finansavisen ): Katharina Andresens (23) formue falt med 12 prosent, fra 7,73 milliarder til 6,84 milliarder i fjor, viser ligningstall Finansavisen har hentet fra kredittopplysningsselskapet Creditsafe.I løpet av 2017 betalte Andresen 58,1 millioner kroner i skatt, mot 65,7 millioner året før.Ifølge Skatteetaten offentliggjøres skattelistene i år noe senere enn normalt, trolig i første uken av november.Andresens ligningsformue har ifølge avisen tidligere steget hvert år siden 2013, året den for første gang ble offentliggjort. Ifølge skattereglene skal barn lignes selvstendig fra de er 17 år, men Skatteetaten offentliggjør ikke ligningstall for personer som var under 18 år i ligningsåret.Ferd-arvingerLillesøster Alexandra Andresens (22) ligning er ifølge Finansavisen foreløpig ikke tilgjengelig. I 2016 hadde de to søstrene en samlet ligningsformue på over 15 milliarder kroner.Andresen-søstrenes formue er arvet fra deres far Johan H. Andresen. Den kommer opprinnelig fra tobakksindustrien, men i 2005 solgte Johan H. Andresen sine siste tobakkaksjer for 3,3 milliarder kroner.Verdiene ligger i dag i investeringsselskapet Ferd, og tilbake i 2007 ble mesteparten av eierskapet overført til døtrene.På sin ferske liste over Norges 400 rikeste tilegner Kapital imidlertid fortsatt familieverdiene til Johan H. Andresen, fordi han har kontroll over A-aksjene. Dermed er ikke Andresen-døtrene med på Kapitals liste, til tross for at de til sammen eier om lag 84,8 prosent av Ferd.Ifølge den nylig publiserte 400-listen har Johan H. Andresen en formue på 33 milliarder kroner, en økning fra 31 milliarder kroner året før. Kapital-listen baserer seg på markedsverdier for å vise de reelle formuesverdiene, og viser derfor helt andre tall enn de offentlige skattelistene.StormetI sommer stormet det rundt Katharina Andresen etter at Dagens Næringsliv skrev at hun skulle begynne i en deltidsstilling i HR-avdelingen i Innovasjon Norge.Andresen ble først forespeilet en jobb i ti måneder, men fordi stillingen ikke ble utlyst måtte ansettelsen kortes ned til seks måneder for å bli lovlig.Andresen har tidligere jobbet som praktikant i Ernst & Young, og har uttalt at hun på sikt ønsker å gå inn i familiebedriften.Finansavisen lyktes ikke å komme i kontakt med Katharina Andresen.

ligningstall
katharina andresen
alexandra andresen
johan h. andresen
ferd
Nyheter
Næringsliv