DNB PMI var 60,5 poeng i august 2018, viser sesongjusterte tall, ifølge en melding mandag. Det er opp hele 11,6 poeng fra juli.«Dermed har indeksen mer enn hentet inn den markerte nedgangen i juli. Det var en bred oppgang produksjon, ordre og sysselsetting, men også varelagrene steg. Det har vært store svingninger den siste tiden, noe som tilsier en viss varsomhet i tolkningen av tallene. Særlig har leverandørenes leveringstid svingt mye. En beregnet trend viser en PMI som har vært stabil like over 55 de siste månedene, som er litt lavere enn rundt årsskiftet», heter det i meldingen.DNB PMI er en norsk innkjøpssjefsindeks og utarbeides i et samarbeid mellom NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB.Kyrre Aamdal i DnB Markets vurderer tallene slik:«Det har vært store svingninger den siste tiden, noe som tilsier en viss varsomhet i tolkningen av tallene. Særlig har leverandørenes leveringstid svingt mye. En beregnet trend viser en PMI som har vært stabil like over 55 de siste månedene, som er litt lavere enn rundt årsskiftet. Det tyder på at industrien fortsatt er inne i en relativt god periode. Det støttes av at det var en bred oppgang i delindeksene. Det var imidlertid også en oppgang i lagerindeksen som bidro til å dempe oppgangen i PMI. Det kan se ut som om økt usikkerhet for handelskrig kan stå bak noe av denne oppgangen. Isolert sett støtter dagens tall en renteoppgang, men tallene er neppe avgjørende for Norges Banks beslutninger.»