NHST Media Group har inngått en avtale om salg av Nautisk Forlag sin virksomhet til StormGeo, opplyses det i en melding.Gjennomføring av transaksjonen avhenger av at visse standard avtalemessige betingelser oppfylles og overføringen av virksomheten vil finne sted i løpet av den neste måneden eller så snart som er praktisk mulig.Nautisk har ivært en del av NHST siden begynnelsen i 1896. Transaksjonen vil gjøre Nautisk til en del av en bredere tilbyder av maritime løsninger og har et sterkt strategisk rasjonale.Finansielle detaljer rundt transaksjonen blir ifølge meldingen ikke offentliggjort.