Nøkkeltall fra Storbritannia

Nøkkeltall fra Storbritannia tikker inn.

Sesongjusterte tall fra britiske statistikkmyndigheter viser at britisk detaljhandel, inklusive drivstoff, var opp 0,3 prosent i august, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var den opp 3,3 prosent.Det var ventet at detaljomsetningen, inklusive drivstoff, ville være ned 0,2 prosent på månedsbasis, mens det var ventet en oppgang på 2,3 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.Eksklusive drivstoff steg detaljhandelen med 0,3 prosent på månedsbasis, mot en ventet oppgang på 3,5 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også