Nøkkeltall fra USA skuffer

Ferske tall viser at Empire Manufacturing-indeksen endte på 19,0 poeng i august, mot 25,6 i juli.Ifølge vår makrokalender var det på forhånd ventet en indeks på 23,0. Indeksen fremkommer ved at sentralbanken i staten New York hver måned stiller en del spørsmål til en rekke av delstatens vareprodusenter om situasjonen i dag og seks måneder frem i tid.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker