Norsk Journalistlag tapte i Arbeidsretten

Norsk Journalistlag (NJ) tapte saken om ugyldige oppsigelser av NRK-ansatte, går det fram av en enstemmig dom fra Arbeidsretten torsdag.Dommen fra Arbeidsretten konkluderer med at det var saklig grunn til å begrense utvelgeskretsen til NRK Østlandssendingen, og ikke inkludere Marienlyst, skriver Journalisten. Norsk Journalistlag mente oppsigelsene av NRK-journalist Rajan Chelliah og NRK-grafiker Simona Halle var ugyldige, og at hele bedriften skulle brukes i nedbemanninger. Til tross for at retten er enig med NJ i siste punkt, velger retten å se bort fra prinsippet. NJ og Rajan Chelliah fikk dermed ikke medhold i at nedbemanningsrunden i NRK Østlandsendingen var tariffstridig.– Arbeidsretten har kommet til at det var saklig grunn til å begrense utvelgelseskretsen til NRK Østlandssendingen, og NRK har ikke anvendt en tariffstridig utvelgelseskrets ved oppsigelsen av Simona Halle og Rajakulasingam Chelliah, heter det i dommen.SkuffetOverfor Medier24 uttrykker Chelliah skuffelse over avgjørelsen i retten, men understreker at det er en prinsippsak og ikke knyttet til hans ansettelsesforhold i NRK.– Jeg er skuffet på Norsk Journalistlags vegne. Jeg hadde håpet på et annet utfall, men må ta dette til etterretning, sier Chelliah.I likhet med Chelliah uttrykker tillitsvalgt for NRK-journalistene, Richard Aune, også skuffelse.– Det er klart vi er skuffet over dommen, men det er likevel noen viktige elementer vi tar med oss videre: Dommen sier at hovedregelen er at hele bedriften skal være kretsen når man skal nedbemanne, sier NRKJ-tillitsvalgt Richard Aune.FornøydeRegionredaktør for region øst i NRK, Jannicke Engan, er på sin side lettet og fornøyd med utfallet i saken.– Vi er fornøyd med at retten sier at vi har gjort en grundig jobb i denne sammenhengen. Men det er en krevende prosess å stå i for alle involverte, og det er fint at vi har fått en avklaring på dette, sier Engan.(©NTB)