Ny TV 2-avtale signert

Staten vil kompensere for nettokostnadene knyttet til TV 2s oppdrag som kommersiell allmennkringkasting med et bidrag på inntil 135 millioner per år i fem år.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) og TV 2-sjef Olav Sandnes undertegnet onsdag formiddag avtalen mellom TV 2 AS og staten ved Kulturdepartementet om kommersiell allmennkringkasting. Det ble kjent at en avtale var klar tirsdag.TV 2 må årlig dokumentere at kravene i avtalen er oppfylt og også årlig dokumentere behovet for kompensasjon. Medietilsynet vil føre tilsyn med avtalen og kan dersom TV 2 ikke oppfyller kravene, ilegge kanalen sanksjoner.Fem årTV 2 AS inngår nå avtale med staten i fem år. TV 2s allmennkringkastingsoppdrag vil være forpliktende i hele avtaleperioden. Avtalen vil tre i kraft 1. januar 2019 og vare fram til 31. desember 2023.Av avtalen fremgår det at flertallet av de redaksjonelle beslutningene skal tas 100 kilometer utenfor Oslo, i praksis i Bergen. Det er også et krav om at flertallet av de redaksjonelt ansatte i både hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen skal ha sitt arbeidssted utenfor Oslo.


Les også