Nytt direktorat skal sikre kvaliteten i høyere utdanning

Høyere utdanning skal få et kvalitetsløft etter at det nye direktoratet Diku mandag ble åpnet, fastslår forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

– Diku har en stor og viktig oppgave foran seg. Kvalitet i høyere utdanning er ikke noe denne regjeringen tar lett på, sier Nybø.Det nye direktoratet har fått navnet Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i høyere utdanning, med forkortelsen Diku. Det er resultat av en sammenslåing av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Diku har også overtatt ansvaret for Senter for fremragende utdanning (SFU) og lærebokutvalget, som tidligere har vært underlagt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Universitets- og høgskolerådet (UHR).I tillegg til å ha ansvar for arbeidet med å etablere en nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, skal Diku videreføre ansvaret for internasjonaliseringstiltak for hele utdanningsløpet som tidligere lå under SIU. Diku vil være sentral i arbeidet med å etablere en ny, nasjonal konkurransearena innen høyere utdanning.Bakgrunnen for opprettelsen av Diku er regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren som ble kunngjort i juni 2017.(©NTB)