Per Sandberg har startet eget selskap

Skal ta oppdrag for kjæresten.

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg har sendt inn et nytt skjema til Karantenenemnda om enkeltpersonforetaket «Per Sandberg», skriver DN.Nemnda bekrefter dette overfor avisen.Oppdrag for kjærestenI skjemaet opplyser Sandberg ifølge DN om at han skal ta oppdrag for kjærestens selskap. Bahareh Letnes har siden januar hatt et selskap - B & H General Trading Company, som ifølge Brønnøysundregistrene driver med «produksjon, utvikling, kjøp og salg, herunder eksport, av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette».Les mer om dette selskapet her. I Brønnøysundregistrene kan vi lese om Sandbergs selskap at det skal drive med «konsulentvirksomhet innen markedsføring, kommunikasjon, rådgivning, kurs, foredrag og publikasjoner innen et bredt spekter av næringsinteresser og politikk».- Selskapet skal videre bistå med salg og markedsføring, nasjonalt og internasjonalt, herunder norsk sjømatnæring og teknologi knyttet til sjømatproduksjon, heter det.- Kan bli utfordringerI skjemaet opplyser Sandberg ifølge DN om at flere offentlige aktører kan være aktuelle kunder, deriblant Sjømatrådet og Mattilsynet.Han vurderer det også slik at overgangen til selskapet kan føre med seg utfordringer i forhold til karanteneregelverket. Den tidligere fiskeriministeren kan få opptil seks måneders karantene.Sandberg opplyser ifølge avisen også at han har hatt tilgang til informasjon som kan gagne nye arbeidsgivere.