Den britisk-finske studien ble gjennomført i influensasesongen 2015–16 som ledd i et EU-initiativ, melder Sveriges Radio.Ved tre tilfeller ble en finsk flyplass testet for forekomsten av virus som rammer luftveiene. Det ble tatt prøver en rekke steder der mange passasjerer ferdes og gjenstander som de berører.Forskerne så blant annet etter virus fra influensa A og B, adenovirus og rhinovirus på lekerom, toaletter, trappegelendre og tastene på kortterminaler.10 prosent av prøvene viste luftveisvirus, og de klart verste var fra plastboksene som vesker og jakker legges i når de skal skannes i sikkerhetskontrollen. Også på lekerommene og lekene ble det funnet virus.«Plastboksene i sikkerhetskontrollen synes å utgjøre den største potensielle risikoen, og å håndtere disse er så godt som uunngåelig for utreisende passasjerer», skriver forskerne og fastslår at dette kan utgjøre en betydelig risiko ved internasjonale virusutbrudd.(©NTB)