Så mye falt prisene

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,4 prosent fra juli til august 2018, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).Tolvmånedersendringen i KPI var 3,4 prosent i august, mens det ifølge en sammenstilling utført av TDN Direkt på forhånd var ventet oppgang på 3,2 prosent.Hovedårsaken til at prisene falt fra juli til august var ifølge SSB rimeligere flybilletter. Etter to måneder med prisoppgang i juni og juli, falt de hele 25,2 prosent i august."Utenlandsbillettene hadde den klart største nedgangen, men også prisene på flybilletter innenlands gikk ned. Dette prisbildet for flybilletter i august er i tråd med det som også tidligere år har vært målt i KPI", heter det i meldingen.I tillegg påvirket en prisnedgang på mat."Matvareprisene faller tradisjonelt fra juli til august, og i år gikk prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer samlet ned med 1,6 prosent. Det ble målt prisnedgang på et bredt spekter av matvarer, med unntak av gruppene kjøtt samt oljer og fett. Videre bidro også tilbudsaktivitet på møbler til at konsumprisene gikk ned i august", skriver SSB.Strømprisene var den viktigste grunnen til at prisene steg over året."Prisene på elektrisitet inkludert nettleie har steget 37,9 prosent de siste tolv månedene, og det er først og fremst en nesten dobling i strømprisene som bidrar til dette", påpeker SSB.KPI-JAEKjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, falt 0,5 prosent i august.Over året endte kjerneinflasjonen på 1,9 prosent. Her var det ifølge TDN Direkt ventet 1,7 prosent.Les mer hos SSB. PPIProdusentprisindeksen (PPI) steg med 0,6 prosent fra juli til august.PPI er nå ifølge SSB på det høyeste nivået siden serien startet ved årtusenskiftet. Også juni og juli hadde rekordhøye noteringer. Sist indeksen var på noenlunde tilsvarende nivå var i januar 2014, før oljeprisfallet som preget verdensøkonomien.Råolje, naturgass, elektrisitet og raffinert petroleum var toneangivende for den totale produsentprisindeksen. Tross prisnedgang i flere viktige bransjer, som næringsmiddelindustrien og metallindustrien, løftet energivarene totalindeksen.Les mer hos SSB.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også