Styringsrenten blir trolig satt opp på rentemøtet i september etter å ha vært holdt uendret på rekordlave 0,5 prosent siden mars 2016,«Vi har lagt til grunn seks rentehevinger på 0,25 prosentpoeng innen utgangen av 2021. Utlånsrenten for rammelån vil ifølge våre beregninger ligge på 3,8 prosent i 2021, vel ett prosentpoeng høyere enn nivået i 2017», heter det.Styringsrenten har ligget på¨0,50 prosent siden 18. mars 2016.  Neste rentebeslutning offentliggjøres 20. september.