Trygve Hegnar: Helt grisete

"Slik det er nå, er det helt grisete"

Trygve Hegnar: Helt grisete

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen lørdag 15. september 2018:Det henger 75.000 griser på lager i Norge. Det er omtrent like mange svin som det er innbyggere i Fredrikstad, og grisene utgjør 6.000 tonn. Griseriet er helt ute av kontroll.Ved årets begynnelse var svinelageret på 1.000 tonn, og så har det økt til 6.300 tonn i september.Det blir billig ribbe til jul.Bøndene er flinke til å klage på tørke og mangel på fôr, som de nå skal kompenseres for med 520 millioner kroner, men overskuddsproduksjonen av sau, lam og svin hører vi ikke så mye om. Svineriet er bare del av en feilslått landbrukspolitikk.Litt oppstyr om de 75.000 grisene på lager er det likevel blitt, for Norturas datterselskap Noridane har importert 300 tonn svin fra EU, og landets nye landbruksminister, Bård Hoksrud (FrP) «er litt undrende til at man gjør dette når man har utfordringer allerede.»Adm. direktør i Noridane, Martin Ravn, forteller at importen av svin er en del av en avtale med EU «og dette er en attraktiv kvote på grunn av prisen.»Til tross for at det henger 75.000 svin på lager i Norge, er det altså billigere å importere fra EU. Vi håper Hoksrud tar det poenget.Konsernsjefen i Nortura, som kontrollerer datterselskapet Noridane, Arne Kristian Kolberg, pakker fadesen med overproduksjon og billigimport inn med floskler som at «Noridane er et import- og eksportselskap med den hensikten å ha et overblikk over hvordan markedet ser ut, og være en del av verdensmarkedet. De driver en del tradingvirksomhet for å vite hva som finnes av kjøtt, og hvilke pris-nivåer det ligger på» (Nationen).Hva med å ta et par telefoner?For oss kunne man importere alle grisene til Norge (for eksempel fra Danmark), men det vil man selvfølgelig ikke. Svineriet er kanskje noe av forklaringen på at antall bønder går ned med et par tusen hvert år, mens støtten (subsidiene) til bøndene øker hvert eneste år.Det skulle være naturstridig, men passerer uten bråk fra noen.Hoksrud, som altså er temmelig grønn, sier at «en ting er selvfølgelig å se på antall dyr som blir produsert, noe annet er å se på om man klarer å selge mer.»Det siste er absolutt nødvendig, og det er også mulig, men da må prisen på svinekjøtt kraftig ned, og når svineribben blir for billig i butikkene, kommer kritikken om for billig mat.Og bøndene vil, som sist det flommet over med ribbe, si at de da heller vil bruke ribba til hundefor.Neste år venter Nortura en overproduksjon på 5.400 tonn, omtrent like mye som i år.Bøndene vil se på «tiltak» for å få overproduksjonen ned. Et av tiltakene burde være å kutte all støtte til grisebønder. Det vil virke. Helt sikkert.Slik det er nå, er det helt grisete.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker