UiO vil endre opptakskriteriene til legestudiet

I dag er det kun karakterer som avgjør hvem som kommer inn på medisinutdanningene i Norge. Nå ønsker det medisinske fakultet i Oslo en endring.

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) får støtte av universitetsledelsen, skriver Dagens Medisin .– De beste legene er ikke nødvendigvis de som har høyest poeng fra videregående skole. Vi er ganske alene i verden om å basere inntaket til medisinstudiet på skolekarakterer, sier Ingrid Os, professor og prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet på UiO.I en kronikk i Tidsskriftet for legeforeningen argumenterer hun og kolleger for at det er på tide å endre opptakskriteriene.– Det er veldig uheldig at våre studenter må ta fag om og om igjen for å komme inn på medisinstudiet. Det er kostbart både for den enkelte elev og for samfunnet ved at kandidatene kommer sent ut i arbeidslivet. mener Os.Hun foreslår en kombinasjon av karakterer fra videregående skole og en egnethetstest.– Det bør fortsatt stilles krav til gode karakterer, men også andre ferdigheter og holdninger bør vurderes.Testen prodekanen viser til, heter uniTEST og har vært i bruk i flere land i over ti år, blant annet ved to danske universiteter. Dette er en digital flervalgstest hvor blant annet studentenes evne til kritisk tenkning og mellommenneskelig forståelse testes.Kunnskapsdepartementet opplyser at de har tatt initiativ til en dialog med Universitetet i Oslo for å vurdere en forsøksordning med bruk av en egnethetstest som del av opptaksgrunnlaget for 10 prosent av studieplassene i medisin.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også