Mattilsynet har kartlagt situasjonen hos 392 vannverk etter at flere kommuner meldte om store problemer i sommer, og derfor så seg nødt til å innføre restriksjoner på vannbruken.Selv om flere vannverk er avhengig av regn i løpet av høsten for at vannmagasinene skal fylles opp, vurderes situasjonen som tilfredsstillende hos de aller fleste.Mattilsynet sendte ut en spørreundersøkelse til 416 private og kommunale vannverk som forsyner 3,2 millioner mennesker med drikkevann, og fikk altså svar fra nesten alle.Til sammen 160 vannverk innførte restriksjoner på vannbruken i sommer, hovedsakelig rettet mot bruk av vannspreder ved vanning av gressplen og andre arealer. Samtidig ble abonnentene oppfordret til å redusere vannforbruket. Dette berørte til sammen rundt 2 millioner fastboende, hovedsakelig på Sør-, Øst- og Vestlandet.I Akershus, Oslo og Østfold hadde 75 prosent av vannverkene innført restriksjoner eller anbefalinger knyttet til bruken av vann, 70 prosent av vannverkene i Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane hadde innført krav eller anbefalinger, mens i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark innførte 55 prosent av vannverkene restriksjoner.I Møre og Romsdal innførte 18 prosent av vannverkene som deltok i undersøkelsen, restriksjoner på vannbruken, mens ingen av de 75 vannverkene som ligger i Nordland, Troms og Finnmark oppga at de hadde sett seg nødt til å gjøre det samme.(©NTB)