Grensehandelen på dagsturer til utlandet økte med 4 prosent fra 3. kvartal 2017 til og med 2. kvartal 2018,. Nordmenn handlet for 15,1 milliarder kroner – 571 millioner mer enn i foregående firekvartalsperiode. Totalt dro nordmenn på 8,1 millioner dagsturer til Sverige for å handle billig mat og drikke.Den fysiske grensehandelen øker, men Virke har også merket seg en eksplosiv netthandel og ekspansive planer om å bygge ut og legge til rette for enda mer norsk handel på den svenske siden av grensen. - Den storstilte utbyggingen på grensen, tyder på at enda flere arbeidsplasser vil gå tapt om ikke regjeringen snarest handler. Grensehandelen rammer alle bransjer i handelen, fra apotek og sportsforretninger til dagligvare. Det er helt uakseptabelt at norske myndigheter legger til rette for eksport av handel og arbeidsplasser til utlandet, sier Harald Andersen, direktør for Virke handel, i en melding. Andersen og Virke forventer at regjeringen og støttepartiene fjerner momsfritaket på nettkjøp for under 350 kroner fra utlandet og reverserer den store økningen i særavgiftene.- Dette må gjøres allerede i kommende statsbudsjett, slår Andersen fast.- Det er en dårlig takk for folkehelse-innsatsen til norsk handel å sende omsetningen over til den andre siden av grensen. Nordmenn hamstrer store mengder med usunne varer, men sukker er ikke sunt selv om det er kjøpt i Sverige, sier Andersen.