Apples inntekter og overskudd overgår de norske «big time»

I dag ble statsbudsjettet for Norge i 2019 presentert. Det er store tall, men ikke sammenlignet med Apple-tallene.

Næringsliv

Apple hadde driftsinntekter i 2017 på 229,234 milliarder dollar. Til dagens dollarkurs tilsvarer det 1.900 milliarder kroner.Etter årets ni første måneder i det avvikende regnskapsåret som ble avsluttet 30. september hadde Apple en vekst på 17,6 prosent.Tallene for 2018 blir klar om et par uker og var veksten som i årets ni første måneder ender driftsinntektene på 270 milliarder dollar, tilsvarende knapt 2.240 milliarder kroner. Overskudd på 480 mrdApple, med sine mer enn 123.000 fulltidsansatte, hadde et overskudd etter skatt på 48,35 milliarder dollar i 2017, tilsvarende 400 milliarder kroner til dagens dollarkurs.Etter årets ni første måneder i det avvikende regnskapsåret 2018 hadde Apple en resultatvekst på 20,6 prosent, og et resultat etter skatt på 45,4 milliarder dollar. Til dagens dollarkurs tilsvarer det 376 milliarder kroner.Om et par uker får vi fasiten for hele regnskapsåret. Var resultatveksten for regnskapsåret som i de ni første månedene, endte det på rundt 58 milliarder dollar, tilsvarende 483 milliarder kroner.Apple vs NorgeI statsbudsjettet for 2019 er de samlede inntektene fra oljevirksomheten, avkastningen fra oljefondet, skatter og avgifter og annet i Norge på 1.430,4 milliarder kroner. Av dette utgjør oljeinntektene 312,8 milliarder kroner. Og det samlede overskuddet er budsjettert til 279 milliarder kroner.Til dagens dollarkurs har Apple totale driftsinntekter i år som er 57 prosent høyere enn Norges totale inntekter. Og overskuddet i Apple er samtidig 73 prosent større enn det norske overskuddet på statsbudsjettet neste år.Det norske oljefondet, som ved årsskiftet eide rett under 1 prosent av Apple, har i dag en verdi på 8.420 milliarder kroner.Uten sammenligning for øvrig er Apples børsverdi i dag på 1.100 milliarder dollar, tilsvarende 9.138 milliarder kroner. Det er for øvrig ikke så langt unna det regjeringen nå tror oljefondet vil være verdt ved utgangen av neste år. Om ikke annet setter Apple-tallene det norske statsbudsjettet for 2019 litt i perspektiv.Dette er hovedtallene i statsbudsjettet for 2019

statsbudsjettet 2019
apple