Ivan Kverme

Bred optimisme i industrien

Norske industriledere melder om videre produksjonsoppgang i 3. kvartal 2018, melder Statistisk sentralbyrå (SSB)."Norske industriledere melder om oppgang i produksjonsnivået og økt ordretilgang i 3. kvartal 2018. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal er fortsatt positiv hos flertallet av industrilederne", skriver SSB.Det er produsenter av innsatsvarer som er mest samstemt om oppgangen, men også produsenter av investeringsvarer og konsumvarer rapporterer om en økning i produksjonen i 3. kvartal 2018."Den samlede industrisysselsettingen er opp fra årets 2. kvartal. Produsenter av investeringsvarer og innsatsvarer melder om en sysselsettingsvekst, mens det meldes om en svak nedgang i sysselsettingen for konsumvarer", heter det i meldingen.Ordrebøkene fyllesOrdretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet viser oppgang i 3. kvartal."Veksten i ordretilgangen ser ut til å overgå leveransene i og med at det meldes at den samlede ordrebeholdningen øker i dette kvartalet. Det er særlig produsenter av innsatsvarer og investeringsvarer som melder om vekst i ordrebeholdningen", skriver SSB, og påpeker at indikasjoner på vekst i olje- og gassinvesteringene på norsk sokkel i 2019 kan ligge bak veksten i ordrebeholdningen for produsenter av investeringsvarer. Siden 2. kvartal 2017 har det vært meldt om vekst i prisnivået både på hjemme- og eksportmarkedet, og trenden fortsetter i 3. kvartal med prisvekst i begge markeder for industrien samlet sett."For produsenter av innsatsvarer var det en prisoppgang for begge markeder, men færre ledere enn i forrige kvartal melder om vekst. For investeringsvarer, som har meldt om reduserte produsentpriser på eksportmarkedet siden 1. kvartal 2014, meldes det nå om prisvekst både i hjemme og eksportmarkedet", heter det.Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien har gått opp og beregnes til 79,2 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2018 mot 78,7 i kvartalet før.Resultatet ligger fortsatt under det historiske gjennomsnittet på 80,2 prosent, men har hatt en klar stigning siden 4. kvartal 2016. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til EUs statistikkontor, Eurostat.Les mer hos SSB.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også