Ledelsen i selskapet PM Retail har tapt penger de tre siste årene, og har nå begjært selskapet konkurs. Selskapet har hatt 73 millioner i samlet underskudd de tre siste årene, melder DN.- Vi har nettopp gjennomført en total revitalisering av produktene våre, vi har utviklet et nytt og moderne butikkonsept og vi er i sluttfasen for åpning av nettbutikken vår. Vi må likevel erkjenne at markedsutfordringene har vært for store, og at vi ikke har klart å snu virksomheten raskt nok, sier adm. direktør Marianne Bjarstad i PM Retail i en pressemelding.Videre heter det i meldingen at PM Retail har opplevd press på inntektene og lønnsomheten over en lengre periode. Gjennom det siste året har selskapets nye ledelse jobbet hardt for å restrukturere virksomheten. Oppkjøpsfondet FSN capital kom inn på eiersiden i 2012. - Det har vært jobbet hardt med ulike løsninger i selskapet, i styret, i banken og hos oss som eiere. Både eierne og långiverne har bidratt med ny kapital i flere omganger over de siste årene, men nå må vi dessverre konstatere at vi ikke klarte å komme i mål, sier Eskil Koffeld på vegne av FSN Capital Partners, investeringsrådgiver til FSN Capital III, ifølge avisen.