- Dagens to viktigste tall

Nordea Markets' Joachim Bernhardsen trekker frem dagens to høydepunkter.

Inflasjonstall fra eurosonen er ett av to viktige tall i dag, fastslår Nordea Markets' Joachim Bernhardsen i dagens morgenrapport.Meglerhuset venter kjerneinflasjonen inn på 1,2 prosent i oktober, sammenlignet med samme måned i fjor, høyere enn markedets forventninger på 1,0 prosent.«Oppgangen er mindre enn vi ventet bare for et par måneder, et resultat av jevnt over skuffende inflasjonstall fra eurosonen den siste tiden. Men nå bør altså inflasjonen ta seg noe opp, og i første omgang er det drevet av baseeffekter, som betyr en korreksjon opp etter at inflasjonen falt mye tilbake i oktober i fjor. De tyske inflasjonstallene som kom i går bekreftet bilde om at vi kan vente noe høyere inflasjon i eurosonen i oktober. Mario Draghi og ECB har over de siste månedene gradvis uttrykt økt tillit til at inflasjonen er på vei opp. På tross av at vi venter en oppgang i oktober er det ikke det store trendskiftet å spore i de faktiske inflasjonstallene. Ser vi på inflasjonsdriverne derimot er det lett å forstå Draghi. Lønnsveksten i eurosonen er på vei opp, og det vil bringe inflasjonen «close, but below two percent in the medium term», skriver Bernhardsen.I tillegg får vi ledighetstall for eurosonen. Disse ventes inn på 8,1 prosent for september, uendret fra siste måned. Viktig tall nummer to kommer fra USA.«Employment cost index» er Nordea Markets' foretrukne mål på lønnsveksten i USA. Tallene kommer kun ut kvartalsvis og er ifølge meglerhuset langt mer stabile enn de volatile lønnstallene vi får med non-farm payrolls.«De er også «renere» i den forstand at de i større grad korrigert for sammensetningseffekter. Utviklingen så langt i år er tydelig: Lønnsveksten har kommet opp og farten ser ut til å tilta. Stigende lønnspress, som velter over i høyere inflasjon, er hovedårsaken til at vi tror på en fortsatt normalisering i pengepolitikken fra Fed. Børsuro og handelskrig vil ikke stoppe det. Vi venter tallet inn på 0,8 prosent k/k for tredje kvartal, litt over markedet på 0,7 prosent. Fra USA kommer også arbeidsmarkedsrapporten fra ADP, som viser sysselsatte i privat sektor. Det er ventet 187-tusen nye sysselsatte i oktober. Selv om linken til den mer viktige non-farm payrolls-rapporten er såder så pleier likevel avvik fra konsensus å påvirke forventningene til non-farm payrolls på fredag», heter det.