Fersk rentedom fra Japan

Den japanske sentralbanken har hatt rentemøte onsdag.

Næringsliv

Den japanske sentralbanken (BOJ) holder styringsrenten uendret på minus 0,1 prosent, melder TDN Direkt.Ifølge en sammenstilling utført av Direkt Makro var avgjørelsen som ventet.Sentralbanken beholder også sitt mål om 10-års yield-mål for japanske statsobligasjoner på rundt 0 prosent.Banken vil fortsette å gjøre fleksible obligasjonskjøp på rundt 80.000 milliarder yen pr år, og vil fortsette med den ekspansive pengepolitikken så lenge det er nødvendig for å nå målet på to prosent inflasjon.Ifølge TDN Direkt konstaterer BOJ at den japanske økonomien sannsynligvis vil fortsette å vokse i en takt over potensialet i inneværende budsjettår, mye på grunn av støttende finansielle forhold, offentlig støtte og at utlandet som helhet fortsetter å vokse. Kjerneinflasjonen har vært lavere enn det man kunne ventet gitt forholdene, og oppgangen i inflasjonsforventningene har latt vente på seg. Inflasjonen (KPI) ventes ifølge nyhetsbyrået nå å gradvis øke til to prosent.

japan
rente
rentedom
Nyheter
Næringsliv
Makro