Forbrukertilliten stiger igjen

Forbrukertilliten falt i september til sitt laveste nivå siden februar 2017. Nå øker den igjen, melder analyseselskapet Opinion.Tallene for oktober viser at forbrukertillitsindeksen (CCI) er på 7,2 poeng, opp 1,7 poeng fra måneden før.Indeksen er 1,9 poeng lavere enn i samme periode i fjor, og tendensen har vært fallende i årets tre første kvartal. Årsakene er blant annet usikkerheten knyttet til internasjonale handelsavtaler, proteksjonisme og konsekvensene for Europa og Norge.- Det er først og fremst indikatorene tilliten til landets økonomi om 12 måneder og sannsynligheten for sparing og formuesøkning om 12 måneder som trekker hovedindeksen opp i oktober. Begge delindekser øker markant, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Høidahl, i en kommentar.- Det er imidlertid slik at det fortsatt er flere som tror landets økonomi vil være dårligere enn bedre om 12 måneder. For fjerde måned på rad er denne indikatoren negativ. Før den ble negativ i juli, hadde den vært positiv siden januar, med en fallende tendens før sommeren, sier Høidahl.Ifølge meldingen er det relativt små endringer i tilliten til egen økonomi om 12 måneder. Indikatoren er fortsatt på et lavere nivå enn i årets første måneder.- Når det gjelder spareindeksen, falt den markant fra august til september, kanskje som en konsekvens av den varslede renteøkningen, men den øker igjen i oktober og ligger nå omtrent på gjennomsnittet av målingene som er gjennomført så lang i år, sier Høidahl.