ILA-mistanke ved Salmar-anlegg

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Salmar-anlegg.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokaliteten 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke, opplyser Mattilsynet. Reistad er et landbasert stamfiskanlegg for rognproduksjon. Lokaliteten drives av Salmar Farming AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, heter det.Virksomheten varslet Mattilsynet 5. oktober 2018 om mistanke om ILA på Reistad. Grunnlaget for mistanken er påvisning av ILA-virus (HPR-deletert) ved hjelp av metoden RT-PCR.Det vil bli tatt ut flere prøver for om mulig å stadfeste mistanken.