Kommersielle barnehager får tilskudd til utgifter de ikke har

I kommersielle barnehager utgjorde pensjonsutgiftene fra 2009 til 2013 bare 3,6 prosent av lønnsutgiftene, til tross for store pensjonstilskudd, viser rapport. (Korrigert)

Kommersielle barnehager får automatisk et tilskudd som skal dekke pensjonsutgifter tilsvarende 13 prosent av lønningene i kommunale barnehager. Det er en langt høyere prosent enn det som faktisk gikk til pensjon, kommer et fram i en ny forskningsrapport, skriver Klassekampen.Fra 2009 til 2013 utgjorde pensjonsutgiftene bare 3,6 prosent av lønnsutgiftene i kommesielle barnehager. Til sammenligning hadde de kommunale barnehagene i samme periode pensjonsutgifter på 17,4 prosent av lønnsutgiftene.Tallene framkommer av ­de kommersielle selskapenes ligninger, og er gjengitt i et av kapitlene i et stort LO-finansiert forskningsprosjekt om kommersialisering av fellesgodene.- De kommersielle barnehagene får tilskudd til utgifter de ikke har. Systemet er faktisk slik at dess lavere pensjonssparingen er i de kommersielle barnehagene, dess høyere blir overskuddet og lønnsomheten. Dette er hovedårsaken til at bransjen er så lønnsom, sier Bjarne Jensen, professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet, til avisen. Jensen en av flere forskere bak rapporten.(©NTB)Oppdatert 30.10.18:Saken inneholder tilsvar til en sak NTB siterte fra Klassekampen 29.10 og der PBL ikke kom til orde:PBL: Pensjon i private barnehager like god som i kommunaleSaken inneholder tilsvar til en sak NTB siterte fra Klassekampen 29.10 og der PBL ikke kom til orde. Pensjonsordningene for ansatte i private barnehager er like gode som for dem som jobber i det offentlige, hevder de privates organisasjon. En LO-finansiert rapport fra Høgskolen Innlandet gjengitt i Klassekampen mandag hevder at utgiftene til pensjon i de kommersielle barnehagene bare utgjør 3,6 prosent av lønnsutgiftene, mens det tilsvarende tallet for de kommunale er 17,4 prosent. Ifølge professor emeritus Bjarne Jensen ved høgskolen betyr dette at de private barnehagene får tilskudd til utgifter de ikke har, og at dette bidrar til høye overskudd hos de kommersielle aktørene. Administrerende direktør Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund reagerer på innholdet i rapporten. - De private barnehagene bør måles på pensjonsbetingelsene for de ansatte, ikke på hvor høye kostnader de har til pensjon. Om noe, er det de kommunale barnehagene som bør utfordres på at de har vesentlig høyere kostnader til pensjon, uten at det gir bedre ordninger for de ansatte, skriver Lindboe i en kommentar. Hun mener at de ansatte i private barnehager har lønns- og pensjonsbetingelser som fullt ut kan måle seg med det ansatte i kommunale barnehager har. (©NTB)