Kraftig fall i antall tvangsavviklinger

Men antall konkurser steg over 12 prosent i september.

Samlet falt antall konkurser og tvangsavviklinger med 15,1 prosent i september, viser ferske tall fra Bisnode.Antall rene konkurser økte i september 12,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. En nedgang i tvangsavviklinger på hele 61,9 prosent reddet imidlertid de samlede tallene.- Imidlertid ser vi at antallet tvangsavviklinger varierer veldig fra måned til måned. Det blir derfor spennende å se om få tvangsavviklinger i september blir avløst av mange i oktober, sier Per Einar Ruud i Bisnode i en kommentar.Jevn nyetableringDe siste 12 månedene har hele 6.394 bedrifter gått konkurs eller blitt tvangsoppløst. Ifølge Bisnode er det svært mange, og  omtrent på linje med finanskriseåret 2009 da 6.449 bedrifter endte i skifteretten.I 2012 ble aksjekapitalkravet kuttet fra 100.000 kroner til 30.000 kroner, samtidig som de små aksjeselskapene kunne velge bort å ha revisor.- Det har vært spekulert en del i at lavere inngangsterskel for å starte aksjeselskap også har medført flere konkurser. Men våre tall viser at veksten av nyetablerte aksjeselskap holder seg forholdsvis jevnt fra år til år, så de mange konkursene har nok liten sammenheng med nyetableringer, sier Ruud.Hittil i år er det registrert 21.752 nye aksjeselskaper. 4.844 selskaper har gått overende, noe som tilsvarer en økning på 6 prosent.Tre bransjerDet er ifølge Bisnode særlig tre bransjer som har opplevd mange konkurser de siste årene - bygg og anlegg, tjenesteyting og detaljhandel. Selv om færre selskaper ble tvangsavviklet i september, fortsetter den negative utviklingen for disse bransjene."Bygg- og anleggsbransjen står fortsatt for flest konkurser, selv om økningen hittil i år er på kun 3,2 prosent, sammenlignet med de ni første månedene i fjor. Tjenesteyting har hatt størst endring fra i fjor med en oppgang på hele 14,3 prosent", heter det i meldingen.For detaljhandelen har hele 739 butikker blitt slått konkurs eller tvangsavviklet i løpet av årets første tra kvartal, noe som tilsvarer en økning på 10,5 prosent.