Mistanke om ILA

Det er mistanke om ILA ved to oppdrettsanlegg.

Det er ifølge Mattilsynet mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved følgende sjølokaliteter:

  • 10041 Kviksholmen som drives av Langøylaks
  • 35497 Drøno i Austevoll kommune i Hordaland fylke som drives av Troland Lakseoppdrett og Telavåg Fiskeoppdrett. 
Langøylaks varslet Mattilsynet 26. oktober 2018 om mistanke på Kviksholmen.Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 27. oktober 2018 om mistanken på Drøno.Mattilsynet vil pålegge rask tømming av Kviksholmen siden den ligger i bekjempelsessone for ILA.Dersom mistankene blir bekreftet på Drøno vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.