Nå shopper vi mindre

Norsk detaljhandel falt fra august til september. Analytikerne hadde spådd en oppgang.

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene falt 0,7 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,2 prosent.Ifølge SSB har den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen hatt en vekst på 3,4 prosent siden vendepunktet i mai 2016, men trenden har de siste månedene flatet ut.De fleste bransjene hadde nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet i september.«Nedgangen ble hovedsakelig drevet av svake tall for dagligvarebutikker og bensinstasjoner. Samtidig bidro også butikker med salg av fritidsbåter og sportsutstyr til nedgangen. Apotek hadde derimot en økning i omsetningsvolumet i samme periode og bidro til å dempe den samlede nedgangen», heter det i meldingen.Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,7 prosent i perioden juli-september 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.Les mer hos SSB. VarekonsumHusholdningenes varekonsum falt 1,4 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall.«Kjøp av biler og drivstoff falt med 6,0 prosent i september og bidro til å trekke ned varekonsumet med i overkant av 1 prosentpoeng. De tre siste månedene har bilkjøpene variert mye. Konsumet av mat- og drikkevarer hadde en nedgang på 1,4 prosent i samme periode, mens konsumet av elektrisitet og brensel økte med 4,7 prosent», skriver SSB.Varekonsumindeksen viste en nedgang fra 2. til 3. kvartal på 1,4 prosent.«Det var hovedsakelig kjøp av biler og drivstoff som trakk tremånedersveksten ned. Rundt to tredeler av nedgangen er knyttet til kjøp av biler. Konsum av andre varer bidro også til å dempe kvartalsveksten», heter det i meldingen.Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 3,5 prosent lavere i september 2018 enn i samme måned året før.I september 2018 bestod varekonsumet av 33 prosent mat- og drikkevarer, 7 prosent elektrisitet og brensel, 17 prosent kjøp og drift av biler og 43 prosent andre varer.Les mer hos SSB.