olje, oljeplattform, rigg, oljerigg

NHO: Stemningen er den beste på ti år

Norge seiler i medvind for tiden, skriver NHO i sin rapport Økonomisk overblikk 3/2018.De påpeker at oljeprisen har lagt over 70 dollar fatet siden april og ventes å holde seg her de nærmeste tre-fire årene, mens oljeinvesteringene har sluttet å falle. I år ventes de å vokse med 3 prosent, neste år med 9 prosent."Til tross for oljeprisøkningen er den handelsveide kronekursen så langt i år uendret fra fjorårssnittet. Dette understøtter aktiviteten i konkurranseutsatte bedrifter. Eksporten er på vei opp, det samme er bedriftsinvesteringene", skriver NHO, og påpeker at oppsvinget ser ut til å ha fått bredere feste."Stemningen i NHOs medlemsbedrifter er den beste på ti år. Særlig er optimismen på vei opp i industrien og i forretningsmessig tjenesteyting. Bedriftene varsler flere ansettelser og færre oppsigelser. Dette sammenfaller med sterk jobbvekst. Fra første halvår i fjor til første halvår i år økte antall jobber i fastlandsøkonomien med solide 1,6 prosent. Arbeidsledigheten har bare gått litt ned i år, men er lav. Flere og flere bedrifter mangler arbeidskraft", fortsetter de.RentenNHO trekker også frem at Norges Bank, etter flere år med rekordlave renter, satte opp styringsrenten fra 0,50 til 0,75 prosent."Innen utgangen av 2021 er ambisjonen å levere ytterligere seks hevinger à 0,25 prosentenheter. Det er bra", skriver NHO, og påpeker at et noe mer normalt rentenivå gir mer å spille på i neste lavkonjunktur og vil bidra til å hindre for sterk gjelds- og boligprisvekst.Også budsjettpolitikken er lagt om."Etter tre år med en gjennomsnittlig årlig økning i oljepengebruken på 22 mrd. 2018-kroner, ble økningen kuttet til det halve i 2017, og videre til 6 mrd. kroner på årets budsjett. Det er bra. Behovet for generelle stimulanser over statsbudsjettet er nå forbi. Store innstramningsbehov på sikt tilsier forsiktig pengebruk nå, for å ha mer handlingsrom siden. 2019-budsjettet bør senke oljepengebruken som andel av fastlands-BNP", heter det i rapporten.Les hele rapporten her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også