Pankreassykdom påvist ved Marine Harvest-anlegg

Det er påvist Pankreassykdom (PD-SAV-3) i oppdrettsanlegg i Smøla kommune i Møre og Romsdal fylke.

Det er påvist Pankreassykdom (SAV-3) ved Marine Harvests lokalitet 33937 Nørholmen i Smøla kommune i Møre og Romsdal fylke, ifølge en melding fra Mattilsynet lørdag.Pankreassykdommen av subtypen 3 ble påvist fredag 26. oktober på Nørholmen, opplyses det.Mattilsynet ser alvorlig på funnet fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området. Variant SAV-3 er den vanligste subtypen sør for Stadt, men er svært uvanlig å påvise nord for Hustadvika. Der er sykdommen vanligvis av typen SAV-2, heter det i meldingen.Mistanken kom etter påvisning av PD-virus ved hjelp av metoden RT-PCR. Mattilsynet ble varslet om dette 12. oktober. Mattilsynet stadfestet diagnosen 19. oktober etter å ha mottatt analyseresultater fra Veterinærinstituttet.I et tilleggssvar 26. oktober bekrefter Veterinærinstituttet at viruset er av typen SAV-3.For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, der det blant annet er forbud mot å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil iverksette umiddelbare tiltak for å begrense videre spredning. Vedtak om rask tømming av lokaliteten kan bli aktuelt dersom ytterligere innsendte prøver bekrefter funnene som er gjort så langt, ifølge meldingen.Det er fare for at virusvarianten kan smitte til flere nærliggende lokaliteter.På grunn av nærhet til trafikkert skipslei oppfordrer Mattilsynet om å vise nødvendig aktsomhet ved brønnbåttrafikk i området for å unngå videre smittespredning.