Sandberg-effekt: Rush etter enkle mobiltelefoner

Per Sandbergs Iran-tur har skjerpet norske lederes mobile sikkerhetsrutiner. Leverandørene opplever et rush etter disse typer mobiltelefon.

(Finansavisen:) Nyhetstrykket i kjølvannet av tidligere fiskeriminister Per Sandbergs famøse kjærlighetsferie i høyrisikolandet Iran – med jobbtelefon – har gjort at norske ledere har rettet seg i ryggen og tatt en gjennomgang av mobile trusler og sikkerhetsrutiner i virksomheten.Bedriftsleverandør-kjeden Telering forteller om en voldsom pågang fra kunder som etterspør lavteknologiske mobiltelefoner til ledere og ansatte som skal på utenlandsreiser.Øyeåpner– Sandberg-saken har tydeligvis vært en vekker for mange i det norske næringslivet. Ikke bare har det ført til større bevissthet rundt å bruke smarttelefon i utlandet, men også en veldig økning i oppmerksomheten rundt alt som har med mobil sikkerhet å gjøre, sier Jørn Jamissen i Telering.Telering-kjeden er en medlemsorganisasjon for totalt 145 små og store telekom- og IT-forhandlere over hele landet, og som hovedsakelig leverer til bedriftsmarkedet.Jamissen sier at det ikke bare er Sandberg som kan ta æren for å ha skjerpet næringslivets mobil-rutiner.Også nyheten om den russiske turisten som ble arrestert for å forsøke å bryte seg inn i Stortingets nettverk (via printeren) har med å forsterke fokuset på mobil sikkerhet og trusler i nyhetsbildet i høst.Mindre kjedelig– Det er blitt mindre kjedelig å snakke om IT-sikkerhet. Jeg tror disse to hendelsene har bidratt sterkt til den utviklingen, tror Jamissen.Han tror mange bedriftsledere frem til nå har hatt et noe vagt forholdt til IT-trusler, som en hypotetisk katastrofe som sannsynligvis ikke inntreffer. Den virkelighetsforståelsen kan fort bli veldig dyr, mener Jamissen.– Tiden da man kunne ta lett på sikkerheten er for lengst forbi. Vi vet at det eksisterer internasjonale hackerorganisasjoner, det er et faktum ingen kan overse, sier Jamissen.– Slike store nyhetssaker bidrar til at folk og bedrifter blir mer opplyste om de reelle truslene som finnes i dag, og konsekvensene de kan medføre. Det er jo forbløffende å se hvor raskt, og hvor store verdier som går tapt i en bedrift ved et avbrudd i produksjonen.Rettmessig fryktDataangrep rettet mot mobile enheter er relativt ny kategori innen IT-kriminalitet, men som til gjengjeld har økt eksponentielt i omfant de siste årene. Det skyldes ikke minst at mobiltelefonene er blitt et stadig mer attraktivt mål, fordi de inneholder stadig mer av både eierens private data – og ikke minst, arbeidsgiverens sensitive data.– Den nye, digitale hverdagen gjort at stadig flere bedrifter tar i bruk mobiler og nettbrett som fullverdige arbeidsplattformer for sine ansatte, noe som igjen betyr at de har full tilgang til mange av bedriftens systemer og sensitive data.– Lite tyder på at problemet vil bli mindre fremover. I våre dager er det ikke mulig å skille mellom privatliv og jobben lenger. Gjennom smarttelefonen er du en del av bedriften, enten om du reiser på ferie eller forretningsreise. Og til syvende og sist er det jo alltid brukeren selv som utgjør den største risikoen, sier Jamissen.