To nøkkeltall fra USA

Tall fra Direkt Makro viser at ISM-innkjøpssjefsindeksen for industrien ble 59,8 i september, ned fra 61,3 i august.På forhånd var det i følge vår makrokalender ventet en indeks på 61,0. Byggeinvesteringene i USA steg,1 prosent i august, sammenlignet med måneden før.Det var på forhånd ventet en oppgang på 0,4 prosent.