Tørkerammede bønder har fått 188 millioner

Så langt er 1.700 søknader om avlingsskadeerstatning til bønder behandlet – med en samlet utbetaling på 188 millioner kroner. Det har kommet 7.800 søknader.

Søknadsfristen, som er absolutt, går ut 31. oktober. Rådet fra Landbruksdirektoratet er tydelig: Vær snar!– Vi retter en takk til alle som har tatt oppfordringen og levert søknad allerede. Det har redusert presset både på kommuner og søknadssystem, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.Fylkene der det har kommet flest søknader til nå, er Oppland, Østfold og Oslo/Akershus. Der har det kommet mer enn 1.000 søknader per fylke. Målet er at næringsdrivende skal få utbetalt sine erstatninger før årsskiftet.I snitt har det blitt utbetalt over 108.000 kroner per søknad, skriver Nationen .Søknadene behandles i to trinn, i kommuner og fylker. Kommunene har behandlet ferdig over 3.000 saker og har 1.300 under behandling. 1.700 saker er ferdigbehandlet hos fylkesmennene, og av disse er cirka 700 forskuddssøknader.Prognosene tilsier at det skal komme 12.000 søknader. Tallet er vesentlig høyere enn i et gjennomsnittsår, da det kommer rundt 700 søknader om avlingsskadeerstatning.Direktoratet venter stort press på saksbehandlerne i tiden framover, men mener det er bemanning nok til å takle pågangen.Prognosen som Landbruksdirektoratet gikk ut med i september, tilsa at bøndene vil søke om over 1,3 milliarder kroner i erstatning etter årets tørkesommer.Ifølge beregninger Nationen har gjort, vil den totale kostnaden av avlingssvikten kunne komme opp i 5,5 milliarder kroner.(©NTB)


Les også