- Usikkerheten har økt

Vi kan være nær konjunkturtoppen.

FNI-indeksen (Financial News Index), konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er oppdatert med nye tall til og med 30. september 2018.FNI-indeksen falt gjennom store deler av september, men tok seg litt opp igjen mot slutten. Tar man usikkerheten i estimatene med i betraktningen er vi nå sannsynligvis ikke langt over et gjennomsnittlig nivå på FNI-indeksen. Det ser altså ut til at konjunkturoppgangen vi så starte sommeren 2016 nå er i ferd med å stabilisere seg eller dempe seg. Tredje kvartal kommer likevel - samlet sett - noe sterkere ut enn andre kvartal.Nyheter om oppstartsbedrifter bidrar fortsatt sterkt positivt, men nytt nå er at aksjemarkedet drar FNI-indeksen godt opp. Industri og resultater trekker nå indeksen ned, etter å ha trukket den oppover en god stund. Varehandel bidrar fortsatt til å dra indeksen ned.


Les også