Vedtok krisepakke til landbruket

Stortinget vedtok enstemmig torsdag krisepakken til landbruket etter årets tørkesommer.

Regjeringen, Bondelaget og Småbrukarlaget forhandlet fram krisepakken til landbruket i august. Torsdag ble den behandlet og enstemmig vedtatt i Stortinget.Leder Lars Petter Batnes i Norges Bondelag er glad for at et samlet Storting har vedtatt krisepakken.– For bønder som ble hardt rammet av sommerens tørke, er det viktig at utbetalingene framforhandlet i krisepakken kommer så kjapt som mulig. Stortingets raske behandling av saken er i så måte et viktig bidrag.Under debatten om krisepakken påpekte flere stortingspolitikere imidlertid at de savnet vektlegging av flere forebyggende tiltak som kan dempe konsekvensene dersom en lignende krise oppstår på nytt.(©NTB)