Viktige nøkkeltall fra Europa tikker inn

Både kpi og ledighetstall tikker inn fra Europa onsdag.

Konsumprisindeksen (KPI) i eurosonen endte på årsbasis i oktober opp 2,2 prosent, viser foreløpige tallIfølge Direkt Makro var det på forhånd ventet en vekst på 2,2 prosent.Kjerneinflasjonen steg i samme periode 1,1 prosent, mot en ventet vekst på 1,0 prosent.LedighetArbeidsledigheten i eurosonen endte i september på 8,1 prosent.Ifølge Direkt Makro var det akkurat som ventet.