Alexx Alexxander konkurs for andre gang

Selskapet til den prisbelønte illusjonisten Alexx Alexxander er slått konkurs.

(Kapital:) Nå har den prisbelønte illusjonisten Alexx Alexxanders selskap gått konkurs igjen, etter en krangel med magikerens tidligere manager.Selskapet A Event har en gjeld på 2,4 millioner kroner. Ifølge Kapital er det absolutt ikke noe å hente i boet for kravene på 1,6 millioner som så langt er meldt.Skylder på manager – En vesentlig årsak til selskapets problemer var en uoverensstemmelse med et managementbyrå som A Event betalte mye for å komme seg ut av, sier bobestyrer Owe Halvorsen i Advokatfirmaet Halvorsen & Co.Ifølge bobestyrerens innberetning skal manageren ikke ha gjort jobben sin. Krav ble ikke betalt, og selskapet led betydelige tap.I slike tilfeller gjelder det å komme raskest – og billigst – mulig ut av eventuelle avtaler, men den tryllekunsten lyktes ikke for Alexx Alexxander. Sluttavtalen innebar en utbetaling på 700.000 kroner til manageren.«Etter dette kunne ikke lenger selskapet oppfylle sine forpliktelser», heter det i innberetningen.– Selskapet begjærte selv oppbud, og for øvrig synes det å ha vært en ryddig forretningsførsel i selskapet, forteller bobestyrer til Kapital.Lite verdier i boetVed konkursåpning besto selskapets aktiva i hovedsak av noen tusenlapper på konto i DNB, fast eiendom og en 2006-modell Opel Vivaro. Problemet er at den faste eiendommen er et lagerlokale som ble kjøpt av selskapet for 200.000 kroner i 2008, og der det er heftelser for over 1,3 millioner kroner. Eiendommen skal derfor tvangsselges uten at det vil bli noe som helst igjen til boet.Dette er ikke første gang magikeren opplever en konkurs. Det samme skjedde med selskapet World of Illusions i 2011. Magien fortsetterAlexx Alexxander besvarte ikke Kapitals henvendelse innen deadline. På nettsiden hans fremgår det imidlertid at magien fortsetter til tross for konkursen. I november går turen til Kongsberg og Larvik, og i januar besøker han Herøy, Nordfjordeid, Frøya og Trondheim.