Rapporten viser at inntektene fra brukerbetaling øker, mens annonnseinntektene synker, skriver .– Avisenes abonnementsinntekter er i positiv utvikling, og de kommersielle kringkasterne økte sine inntekter i 2017, hovedsakelig gjennom økte brukerinntekter. Når så annonseinntektene fortsetter å falle, gjør det at inntekter fra brukermarkedet i 2017 for første gang er den største inntektskilden for norske medievirksomheter samlet sett, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.De kommersielle kringkasterne økte inntektene med 30 prosent fra 2013 til 2017, mens avisenes inntekter falt med nesten 19 prosent i samme periode. Hovedårsaken til dette er et kraftig fall i annonseinntektene til avisene.– Kostnadsreduksjoner gjør at avisene likevel er mer lønnsomme enn andre typer medievirksomheter, sier Velsand.Norsk mediebransjes samlede driftsresultat i 2017 endte på 1,6 milliarder kroner (inkludert statlig støtte). Det er cirka 650 millioner kroner mer enn året før.(©NTB)