Avinor opplyser i en melding onsdag at det var 4,9 millioner passasjerer som reiste til, fra eller via Avinors lufthavner i oktober, en oppgang på drøye 2,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.- Det er utlendinger som kommer til Norge som bidrar til trafikkveksten. Det bidrar til gode tall for norsk reiseliv. Sammenlignet med fjoråret, har vi for perioden januar til september i år 13 prosent flere utlendinger som flyr til og fra Norge. Antallet norske reisende har gått ned med tre prosent i samme periode, sier Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor.Oslo lufthavn hadde en oppgang på 2,3 prosent sammenlignet med oktober i fjor, 2.550.000 passasjerer var innom flyplassen. Også de regionale lufthavnene til Avinor opplevde en vekst på 2,3 prosent i oktober, med totalt 981.000 reisende.- Det er moderat vekst i oktober, hvor Oslo lufthavn og de største regionale lufthavnene bidrar mest til veksten. Bergen og Stavanger har noe lavere prosentvis vekst enn totalen til Avinor, og i Trondheim var veksten på 1,2 prosent, sier Spruit.