En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at folk veldig gjerne ønsker å benytte seg av moderne kommunikasjonsmidler for å kommunisere med fastlege eller for å få helsehjelp. Undersøkelsen viser imidlertid at en del leger ikke ser noen grunn til å ta i bruk moderne hjelpemidler.Fagdirektør i Forbrukerrådet Anne Kristin Vie, påpeker at norske fastleger har en svært viktig jobb. Hun mener derfor det må være enkelt å komme i kontakt med dem og trekker fram legetime på video som et godt eksempel på et nyttig verktøy til bedre kommunikasjon.– Mange pasienter vil ha legetime på video for å slippe fravær fra for eksempel skole eller jobb. Likevel er det bare åtte prosent av fastlegene som tilbyr dette. Her er det muligheter for milliardinnsparinger for samfunnet, sier Vie.Vie setter sin lit til helseminister Bent Høie, og forventer at kommunene tar ansvar for å digitalisere helsevesenet i større grad. Hun mener helseministeren bør gjøre det obligatorisk for legene å bli mer digitale.Hun skulle også gjerne sett at legene var mer positive til videosamtale for konsultasjoner. I undersøkelsen kommer det nemlig fram at folks forventninger om den digitale doktor ikke blir innfridd. En av årsakene handler om at legene ikke tror pasientene er smarte nok.– Legene må slutte å undervurdere pasientene. Vi kan slå fast en gang for alle; folk er kompetente, de vil at legen skal være digital, og nå synes de han henger etter det offentlige generelt, sier Vie.(©NTB)