Handelsoverskuddet vokser

Det norske handelsoverskuddet vokste i august 13,8 prosent.

Handelsoverskuddet i oktober 2018 var på 34,9 milliarder kroner. Det er 13,8 prosent høyere enn i samme måned året før, viser foreløpige tall fra SSB.Eksporten steg 32,2 prosent (fra oktober 2017) til 99,5 milliarder kroner.Råoljeeksporten steg 12,2 prosent fra (fra oktober 2017) til 28,8 milliarder kroner.Naturgasseksporten økte 41,4 prosent fra samme periode i fjor, til 27,0 milliarder kroner. Fastlandseksporten utgjorde 43,2 milliarder kroner. Dette var en oppgang på 19,0 prosent fra august i fjor.Importen i oktober steg 6,5 prosent til 64,6 milliarder kroner.Les mer hos SSB.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også